Polityka prywatności

No offers / Brak ofert

Refusal to Provide Information

If you do not wish to see advertisements of products selected for you, please, click on the link below. This will allow you to refuse from providing your data through CityAds web-site. opt in/opt out Attention! Do not delete or disable Cookies in your browser to enable the CityAds system to identify you as a user who has refused to provide information. If you disable Cookies, no corresponding Cookirs will be installed. If you delete them, you will have to start the process again. If you have several devices, you must install corresponding Cookie on each of them. Note: installation of the Cookies marking your refusal to provide information will not prevent demonstration of Internet-ads in your browser altogether since it applies only to CityAds' ads.

Zasady ochrony informacji.

CityAds Media (dalej – CityAds) świadczy usługi w obszarze reklamy internetowej za pośrednictwem systemu reklamowego w technologii „Real-Time Bidding” (RTB) (dalej – System), a także daje dostęp klientom/reklamodawcom (dalej – Partnerzy) do Systemu wyświetlającego reklamy użytkownikom końcowym (dalej – Użytkownicy):

 • w celu prawidłowej realizacji usług i wyświetlania ogłoszeń reklamowych użytkownikom końcowym, CityAds może pobierać określone anonimowe informacje o Użytkownikach;

 • CityAds zależy na ochronie i zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa wszelkich informacji o Użytkowniku. Zgodnie z powyższymi założeniami, CityAds określa i trzyma się następujących Zasad ochrony informacji (dalej – Zasady).

 

Cel Zasad.

Wyjaśnienie Użytkownikom i Partnerom:

 • jakie dokładnie informacje może pobierać System, w jaki sposób i w jakim celu;

 • jak CityAds za pośrednictwem Systemu wykorzystuje te informacje;

 • jak Użytkownik może zakazać zbierania informacji o nim.

 

Strona CityAds (cityads.com).

Niniejsza Strona została założona i służy wyłącznie w celu informowania Partnerów i Użytkowników o firmie CityAds, Systemie i zasadach świadczenia usług.

Strona nie służy do pobierania informacji o Użytkownikach.

Wyjątek stanowią tylko następujące sytuacje:

 • udostępnienie przez Użytkownika jego danych kontaktowych;

 • informacje pobierane przez System o Użytkownikach podczas realizacji usług dotyczących umieszczania reklam internetowych, a także wyświetlania ich Użytkownikom.

System może pobierać określone anonimowe informacje o Użytkowniku, jako o osobie zwiedzającej strony internetowe, takie jak:

 • język przeglądarki (np. rosyjski);

 • dane o odwiedzanych przez Użytkownika serwisach i stronach tych serwisów, takie jak adres (URL) konkretnej strony;

 • dane o wyświetlanych Użytkownikowi reklamach i kliknięciach (wejściach) na nie.

Wymienione dane, zarówno pojedyncze, jak i łącznie, pod żadnym warunkiem nie mogą być traktowane jako dane osobowe, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną a, co za tym idzie, CityAds nie przetwarza żadnych danych osobowych.

CityAds wykorzystuje pobrane przez System informacje wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Systemu i efektywnego wyświetlania komunikatów reklamowych Użytkownikom końcowym.

 

Tryb zbierania informacji: Cookies.

Cookies – pliki zawierające niewielkie informacje w postaci tekstowej, przechowywane na urządzeniu (komputerze) Użytkownika, które na żądanie Systemu (serwera web) przekazują mu informacje o zachowaniach Użytkownika w Sieci (odwiedzinach konkretnych serwisów i przeglądaniu określonych stron tych serwisów).

Cookies służą także do przechowywania różnych parametrów Użytkownika, pewnych identyfikatorów, pozwalających Systemowi zidentyfikować takiego Użytkownika, a także do identyfikacji Użytkownika w systemach rankingowych, licznikach i targetowaniu ogłoszeń reklamowych.

Partnerzy Systemu mają prawo do używania własnych baz danych, które mogą zawierać dane osobowe Użytkowników. W takich przypadkach dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do targetowania przez Partnera własnych kampanii reklamowych, przy czym CityAds nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Partnera wszelkich danych, które zostały udostępnione temu Partnerowi przez Użytkownika.

 

Cel wykorzystywania zebranych informacji.

CityAds wykorzystuje pobrane przez System informacje o Użytkownikach wyłącznie w ramach Systemu, w celu prawidłowego świadczenia usług za jego pośrednictwem i wyświetlania komunikatów reklamowych Użytkownikom końcowym, a konkretnie:

 • CityAds wykorzystuje zebrane informacje do wyświetlania ogłoszeń reklamowych na podstawie konkretnych parametrów targetowania (np. rodzaj systemu operacyjnego zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika, ogólna tematyka odwiedzanych przez niego stron internetowych);

 • CityAds na podstawie zebranych informacji (anonimowych danych) dokonuje analiz statystycznych i innych;

 • CityAds może udostępniać informacje o Użytkownikach osobom trzecim nie w celu świadczenia usług ramach Systemu, a wyłącznie w anonimowej, zbiorczej postaci i tylko w przypadkach, gdy taki wymóg przewidziany został w stosowanym prawodawstwie.

Ponadto CityAds daje każdemu użytkownikowi prawo do zabronienia Systemowi pobierania informacji statystycznych poprzez odmowę udostępnienia Systemowi opisanych w tym dziale informacji za pośrednictwem funkcji „Opt-Out”.

Archiwum Nowości Lost pass